Sehrli torba nağılı

8

Posted by nagillar | Posted in Nağıllar | Posted on 15-01-2013

Səməd kənddə ən nadinc oğlan idi. Birinin toyuq-cücəsinə daş atır, başqa birinin pəncərəsini topla vurub sındırırdı. Qohum-qonşu onun əlindən təngə gəlmişdi. Bir adam yox idi ki, Səmədi tərifləsin, hamı danlayırdı.

Siçan və şirin nağılı

11

Posted by nagillar | Posted in Nağıllar | Posted on 15-01-2013

şir-və-siçanGünlərin bir günü düzənlikdə qoca bir şir yatmışdı. Bir siçan onun üstünə çıxıb o yan-bu yana qaçmağa başladı.
Şir oyanıb siçanı tutdu. Siçan yalvarmağa başladı. O, şirə dedi:
– Əgər məni buraxsan, sənə yaxşılığım dəyər.

İki gonbulun nağılı

17

Posted by nagillar | Posted in Nağıllar | Posted on 15-01-2013

Gonbul begemont qamışlıqda köhnə avtomobil tapdı. O, fili çağırdı:
– Gonbul, bura gəl. Bax gör nə tapmışam.
Fil dedi:
– Nə yaxşı şeydir! Gəl onu çıxardaq. Minib o ki var sürərik.

Dostlar səfərdə nağılı

4

Posted by nagillar | Posted in Nağıllar | Posted on 15-01-2013

Tülkü, Qunduz və Qaban bir yerdə səfərə çıxmağı qərara aldılar. Meşələrdə, dağlarda gəzmək, görmədikləri yerləri görmək istəyirdilər. Onlar yığışdılar və yola düşdülər.
Getdilər, getdilər, qarşılarına bir çay çıxdı. Çayın üstündən dar bir körpü keçirdi. Üçü də birdən bu körpüdən keçə bilməzdilər. Birbir keçmək lazım idi.

Ayı və şir`in nağılı

4

Posted by nagillar | Posted in Nağıllar | Posted on 15-01-2013

Əlbir olub bir ayı bir şir ilə,
Ovladılar dovşanı tədbir ilə.
Olmadılar razı onu bölməyə,
Çıxdı iş axır ölüb-öldürməyə;
Çeynədilər, dişlədilər, diddilər.

Axmaq canavar`ın nağılı

3

Posted by nagillar | Posted in Nağıllar | Posted on 15-01-2013

Canavar bərk acmışdı. Neçə gün idi dişinə ət dəymirdi. Çox gəzib dolansa da, əlinə bir ov keçmirdi.
Axırda meşədən çıxıb kəndə yaxınlaşdı. Arxın qırağındakı qamışlığa girib gizləndi. Az keçmiş bir quzu arxdan su içməyə gəldi. Suyu içib başını qaldıranda canavarı qarşısında gördü. Canavar dedi:
– Yaxşı əlimə düşmüsən. Neçə gündür dilimə ət dəymir. İndi səni yeyib qarnımı yaxşıca doyuraram.
Quzu qorxudan titrəyə-titrəyə dedi:
– İxtiyar sənindir, canavar lələ. Ancaq mənim ətim çox şitdir. İcazə ver, gedim duz, istiot gətirim, səp ətimin üstünə, ləzzətlə ye.
Canavar razılıq verdi. Quzu tez təpəni aşıb bir də qayıtmadı.

Meşə kralı aslanın nağılı

3

Posted by nagillar | Posted in Nağıllar | Posted on 15-01-2013

Biri vardı, biri yoxdu, bir şir vardı. Bu şir hamıdan güclü olduğundan meşənin kralı sayılırdı. O hər səhər heyvanları yığıb əmrlər verirdi. Vay o heyvanın halına ki, kralın əmrini yerinə yetirməsin.
O, çox qəddar idi. Heç kimə göz verib işıq vermirdi. Meşə kralının qanunlarını pozanları amansız cəza gözləyirdi. Meşənin bütün sakinləri ondan qorxurdu, ancaq heç kim şiri sevmirdi.

İki ayı balası`nın nağılı

6

Posted by nagillar | Posted in Nağıllar | Posted on 22-10-2012

İki ayı balası yağlı, iri bir pendir tapmışdı. Amma heç cür bölə bilmirdilər. Qorxurdular ki, birinə az, o birinə çox düşər.
Bir tülkü onlara yaxınlaşıb dedi:
– Verin mən bölüm!
Onlar pendiri tülküyə verdilər.

Tülkü Həccə gedir nağılı

3

Posted by nagillar | Posted in Nağıllar | Posted on 20-10-2012

Tülkü qocalmış idi,
Şikardan qalmış idi.
Ov keçmirdi əlinə,
Ət dəymirdi dilinə.
Həftələrlə qalıb ac,
Dolanırdı yalavac.
Ova batmırdı dişi,
Yaman keçirdi işi
Günü olmuşdu qara,
Düşündü, tapdı çara:

Şələquyruğun nağılı

8

Posted by nagillar | Posted in Nağıllar | Posted on 18-10-2012

Qarasu kəndində Qırt-qırt xanım adlı bir toyuq və Şələquyruq adında bir xoruz var idi. Bunlar kəndin yaxınlığında bir qaratikan komasının altında yuva eləmişdilər və bir-birilə çox məhəbbətlə dolanırdılar. Qırt-qırt xanım hər gün bir yumurta yumurtlayırdı. Elə ki, yumurta çoxalardı, Şələquyruq onları səbətlərə doldurub şəhərdə satardı. Qırt-qırt xanım qızı Cik-ciklə birlikdə kənddə qalıb yuvalarına gözətçilik edərdilər.
Şələquyruq satdığı yumurtaların puluna şəhərdən qırmızı köynək, güllü dəsmal və bir çox şeylər alıb gətirərdi.
Bir gün yenə Şələquyruq şəhərə yumurta satmağa getmişdi.